Oleg Kryuchkov

Oleg Kryuchkov

Managing Partner of EventPlatform